Anhydryt kruszony

Anhydryt kruszony

Anhydryt, którego głównym składnikiem jest bezwodny siarczan wapniowy 
(Ca SO4), surowiec pochodzenia naturalnego ze złoża "Nowy Ląd".

Parametry

Zaw. krzemionki i części nierozpuszcz. w kwasie solnym

max. 4%

Zaw. tlenków żelaza i glinu

max 1,5 %

Postać:

nieregularne bryłki czystego surowca

Zaw. wody krystalizacyjnej

max 8,0 %

Odsiew na sicie o boku oczka kwadrat. 100 mm

najwyżej 10 %

Rodzaj opakowania


Luzem.

Warunki transportu i przechowywania


Kryte samochody.
Zadaszone utwardzone place zabezpieczające przed zanieczyszczeniem i zabrudzeniem materiałem obcym.

 

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: "Pomoc dla  przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r."