Kontakt

Dane kontaktowe

Nowy Ląd sp. z o.o., Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski

nowylad@nowylad.com.pl

NIP: 616-000-38-61, REGON: 230180946, KRS: 0000966474, BDO: 000097676

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000966474. Kapitał zakładowy 16 118 573 zł (w pełni wpłacony).

Centrala telefoniczna

tel:   +(48) 75 782 43 56 - 58
tel:   +(48) 75 782 21 03
tel:   +(48) 75 782 41 36 - 37
tel:   +(48) 75 782 41 52 - 53

Kierownik działu handlowego

tel. wew.: 266
Anna Bilińska
e-mail: handlowy@nowylad.com.pl
tel. kom.: (+48) 609 091 378

Obsługa klienta

Godziny pracy działu: 700 -1500Sekretariat

tel. wew.   205
fax:   +(48) 75 782 35 57
e-mail:   sekretariat@nowylad.com.pl

Dział księgowości

tel. wew.:   241, 221

Formularz kontaktowy

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytanie i bezpośrednio po udzieleniu odpowiedzi zostaną usunięte.

W celu zapoznania z szczegółowymi informacjami o administratorze Pani/Pana danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach należy kliknąć w przycisk poniżej. Prosimy o zapoznanie się z nimi w związku z wysłaniem wiadomości.

 

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: "Pomoc dla  przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r."