Nowy Ląd sp. z o.o. (dawniej: Nowy Ląd S.A.) w Niwnicach 59-600 Lwówek Śląski

nowylad@nowylad.com.pl

NIP: 616-000-38-61, REGON: 230180946, KRS: 0000966474, BDO: 000097676

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000966474. Kapitał zakładowy 13 618 660 zł (w pełni wpłacony).

Centrala telefoniczna

tel. +(48) 75 782 43 56 – 58
tel. +(48) 75 782 21 03
tel. +(48) 75 782 41 36 – 37
tel. +(48) 75 782 41 52 – 53

Sekretariat

tel. wew. 205
fax +(48) 75 782 35 57
e-mail: sekretariat@nowylad.com.pl