Nowy Ląd to firma z blisko 200-letnią tradycją górniczą, mieszcząca się w uroczym zakątku Dolnego Śląska. Należy do grona kopalni unikatowych. Jest jedynym wytwórcą anhydrytu w Polsce, a także jedyną z dwóch kopalń gipsu, jednak jako jedyna produkuje gipsy białe. Wysokiej jakości gips z Niwickiej kopalni był wykorzystywany nawet przy rekonstrukcji Zamku Królewskiego w Warszawie. Sztukaterie Sali Tronowej, Rycerskiej, Ansamblowej i wielu innych komnat były właśnie wykonane z gipsu Nowego Lądu.

Dziś to nowoczesny zakład wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Atlas i wytwarzającym kilkadziesiąt produktów na rynek krajowy i zagraniczny.

Obecnie Spółka inwestuje w rozwój i coraz skuteczniejsze technologie oraz rozwiązania gwarantujące ciągły wzrost jakości a przez to atrakcyjności naszych wyrobów, które maja na celu zaspokajać oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Pomaga nam w tym racjonalna polityka cenowa.

Długoterminowa strategia rozwoju Nowego Lądu zakłada uzyskanie wiodącej pozycji na rynku gipsów specjalistycznych przy jednoczesnym pozyskiwaniu nowych rynków zbytu. W tym celu Spółka planuje dalsze działania prowadzące do umacniania osiągniętej na głównych rynkach pozycji, ekspansję na nowe rynki oraz zaistnienie i rozwój w nowych segmentach rynkowych. Nowy Ląd zamierza kontynuować prace prowadzące do polepszenia jakości swoich wyrobów korzystając z innowacyjnych rozwiązań oraz poszerzać ofertę produktową zgodnie z potrzebami klientów i trendami rynkowymi.

Nowy Ląd to firma, którą wyróżniają między innymi działalność w oparciu o jasno zdefiniowany katalog wartości, a także kilkunastoletnie zaangażowanie we wspieranie społeczeństwa w ramach programów i projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.