Na 01 stycznia 2020 r. akcjonariuszami Spółki byli:

Atlas Sp. z o.o.
Liczba posiadanych akcji                                    132 167
Wartość nominalna posiadanych akcji       13 613 201 zł
Procent posiadanych głosów                                99,96

Obecni i byli pracownicy
Liczba posiadanych akcji                                           53
Wartość nominalna posiadanych akcji              5 459 zł
Procent posiadanych głosów                                 0,04

Łącznie:
Liczba posiadanych akcji                                      132 220
Wartość nominalna posiadanych akcji         13 618 660 zł
Procent posiadanych głosów                                      100

Od 18 lutego 2020 r. akcjonariuszem Spółki jest:

Atlas Sp. z o.o.
Liczba posiadanych akcji                                      132 220
Wartość nominalna posiadanych akcji         13 618 660 zł
Procent posiadanych głosów                                     100

 

Wezwanie nr 1 z dnia 30 września 2020 roku, do złożenia dokumentów akcji:

Zarząd Spółki pod firmą Nowy Ląd Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.

 

Wezwanie nr 2 z dnia 16 października 2020 roku, do złożenia dokumentów akcji:

Zarząd Spółki pod firmą Nowy Ląd Spółka Akcyjna z siedzibą w Niwnicach (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariusza Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki.