Górnicze spoiwo anhydrytowe GSA Plus

Górnicze spoiwo anhydrytowe GSA Plus

Górnicze spoiwo anhydrytowe GSA Plus stanowi suchą mieszankę gotową do stosowania po zarobienu wodą zarobową z wodociągu bądź wodą kopalnianą, którego głównym składnikiem jest naturalny siarczan wapnia w postaci anhydrytu oraz aktywatory, które przyspieszają proces wiązania oraz zwiększają parametry wytrzymałościowe.

Zastosowanie


GSA Plus stosuje się do:
 • torkretowania wyrobisk górniczych,
 • wykonywania pasów ochronnych i izolujących pole zawałowe wzdłuż chodników przy ścianowych,
 • budowy tam i korków izolujących stare zroby,
 • wypełniania pustek za obudową - uszczelnianie wykładki,
 • uzupełnianie ubytków w obudowie murowej,
 • profilaktyki przeciw pożarowej - wykonując powłoki uszczelniające szczeliny w górotworze zabezpieczając wypływ metanu do wyrobisk górniczych.

Właściowości


 • krótki czas wiązania,
 • szybki przyrost wytrzymałości,
 • po związaniu wodo i gazoszczelny,
 • duża wydajność,
 • produkt niepalny odporne na działanie wysokich temperatur
 • odporny na działanie agresywnego środowiska,
 • nietoksyczny - bezpieczny dla zdrowia.

Stosowanie


Materiał należy wysypać do zasobnika torkretnicy i wyregulować przepływ wody tak, aby nie następowało spływanie zaprawy lub pylenie. Nakładanie zaprawy odbywać się powinno z odległości 40 - 50cm, więcej szczegółów w Instrukcji bezpiecznego stosowania spoiwa anhydrytowego GSA Plus.

Parametry

Kolor

szary

Początek wiązania wg Vicat'a

50 - 130 min

Koniec wiązania wg Vicat'a

100 - 190 min

Współczynnik wodno - spoinowy

0,27 - 0,30

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach

15 - 20 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach

18 - 24 MPa

Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach

4 - 5 MPa

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach

4 - 6 MPa

Informacje dodatkowe


Wszystkie parametry podane dla założonego zadozowania wody. Zwiększenie ilości wody w istotny sposób wpływa na zmniejszenie wytrzymałości, przyczepności do podłoża oraz czasu wiązania.

Dostawa i składowanie


GSA Plus dostarczany jest w workach papierowych 25kg.
GSA Plus należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na zafoliowanych paletach.
Czas składowania: 6 miesięcy.

Nadzór


Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych zaprawa jest kontrolowana przez DKJ Kopalni "Nowy Ląd".

Wskazówki


Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy dozowaniu nie jeść i nie pić. Używać środków ochrony osobistej. Ręce myć wodą zaraz po użyciu. Przy kontakcie z oczami dodatkowo zgłosić się do lekarza. Osoby uczulone nie mogą pracować w kontakcie ze spoiwem zgodnie z analiza ryzyka pkt.7.