Górnicze spoiwo anhydrytowe GSA

Górnicze spoiwo anhydrytowe GSA

Górnicze spoiwo anhydrytowe GSA stanowi suchą mieszankę gotową do stosowania po zarobienu wodą z wodociągu bądź wodą kopalnianą, którego głównym składnikiem jest mączka anhydrytowa spełniająca wymagania normy PN-C-84089 oraz dodatki aktywujące które przyspieszają proces wiązania oraz zwiększają parametry wytrzymałościowe.

Zastosowanie


GSA stosuje się do budowy tam i korków izolacyjnych, wykonywania pasów ochronnych i izolujących zroby wzdłuż chodników przy ścianowych, torkretowania wyrobisk górniczych, wypełniania pustek za obudową, profilatyki przeciwpożarowej. 

Właściowości


  • szybki przyrost wytrzymałości,
  • duża wydajność,
  • po związaniu wodo i gazoszczelny,
  • odporny na działanie agresywnego środowiska,
  • odporne na działanie wysokich temperatur,
  • produkt niepalny,
  • bezpieczny dla zdrowia.

Stosowanie


Materiał należy wysypać do zasobnika torkretnicy i wyregulować przepływ wody tak, aby nie następowało spływanie zaprawy lub nadmierne pylenie. Nakładanie zaprawy odbywać się powinno z odległości 40-50cm, więcej szczegółów w Instrukcji bezpiecznego stosowania spoiwa anhydrytowego GSA. 

Parametry

Kolor

szary

Początek wiązania wg Vicat'a

80 - 110 min

Koniec wiązania wg Vicat'a

120 - 150 min

Współczynnik wodno - spoinowy

0,27 - 0,30

Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach

19 - 25 MPa

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach

20 - 30 MPa

Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach

4 - 6 MPa

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach

5 - 7 MPa

Informacje dodatkowe


Wszystkie parametry podane dla założonego zadozowania wody. Zwiększenie ilości wody w istotny sposób wpływa na zmniejszenie wytrzymałości, przyczepności do podłoża oraz czasu wiązania.

Dostawa i składowanie


GSA dostarczany jest w workach papierowych 25kg.
GSA należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na zafoliowanych paletach.
Czas składowania: 6 miesięcy.

Nadzór


Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych zaprawa jest kontrolowana przez DKJ Kopalni "Nowy Ląd".

Wskazówki


Reaguje z wilgocią/wodą silnie alkalicznie, dlatego należy chronić skórę i oczy. W razie kontaktu ze skórą dokładnie przemyć wodą. Przy dozowaniu nie jeść i nie pić. Używać środków ochrony osobistej. Ręce myć wodą zaraz po użyciu. Przy kontakcie z oczami dodatkowo zgłosić się do lekarza. Osoby uczulone nie mogą pracować w kontakcie ze spoiwem zgodnie z analiza ryzyka pkt.7.