Gips modelowy biały GMB-2,5

Gips modelowy biały GMB-2,5

Gips modelowy biały GMB-2,5 to zmodyfikowane spoiwo mineralne o podwyższonej wytrzymałości, produkowane w oparciu o gips powstały z prażenia naturalnego kamienia gipsowego o najwyższych parametrach, ze złoża NOWY LĄD. 
Stosowany głównie do sporządzania modeli, odlewania form gipsowych, a przede wszystkim w pracach rzeźbiarskich i sztukatorskich. Mała wartość ekspansji w czasie wiązania gipsu powoduje dobre odwzorowanie kształtów drobnych elementów sztukateryjnych. 

Parametry

Początek wiązania

nie wcześniej niż po 6 min.

Wytrzymałość na zginanie po 2h

2,5 N/mm2

Wytrzymałość na ściskanie po 2h

nie mniej niż 5,0 N/mm2

Współczynnik wodno-gipsowy

około 60/100

Ekspansja po 2h

max 0,30%

Rodzaj opakowania


Worki papierowe z wkładką foliową o wadze 20 kg. 

Warunki transportu i przechowywania


Spoiwa gipsowe przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach. 
Chronić przed wilgocią.
Absorpcja wilgoci może doprowadzić do zmiany własności fizycznych gipsu: czasu wiązania oraz wytrzymałości.