OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości: „Projektu planu urządzenia lasu” cz. 3

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

„Nowy Ląd” S.A., Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski, zawiadamia, iż w dniach od 31 sierpnia
do 30 października 2020 roku
w siedzibie Spółki, został udostępniony w wersji elektronicznej
do publicznego wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla gruntów „Nowy Ląd” S.A.
dla terenów leśnych położonych na terenie gminy Lwówek Śląski na okres gospodarczy od 1.01.2020 r.
do 31.12.2029 r”.

Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz z treścią ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty mają możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu planu urządzenia lasu.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 30 października 2020 r. na adres:

„Nowy Ląd” S.A., Niwnice, 59-600 Lwówek Śląski

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektu planu urządzenia lasu.

Dokumenty w formie elektronicznej (.pdf) są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Attachments:
Download this file (upul_Nowy_Ląd_Lwówek_Śląski.pdf)Załącznik[ ]5203 kB