Kontakt

Dane kontaktowe

Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o.o. w Niwnicach
59-600 Lwówek Śląski

nowylad@nowylad.com.pl

NIP: 616-000-38-61, REGON: 230180946, BDO: 000097676

Centrala telefoniczna

tel:   +(48) 75 782 43 56 - 58
tel:   +(48) 75 782 21 03
tel:   +(48) 75 782 41 36 - 37
tel:   +(48) 75 782 41 52 - 53

Sprawy handlowe

Mariusz Pietruszka
e-mail:   m.pietruszka@nowylad.com.pl
tel. kom.:   (+48) 609 09 42 68

Obsługa klienta

Godziny pracy działu: 700 -1500

zamowienia@nowylad.com.pl
(+48) 667 660 188
 
Marika Milczarska
tel.     (+48) 42 714 07 58

Krzysztof Juśkiewicz
tel.     (+48) 42 714 07 73

Sekretariat

tel. wew.   205
fax:   +(48) 75 782 35 57
e-mail:   sekretariat@nowylad.com.pl

Dział księgowości

tel. wew.:   241, 221

Lokalizacja firmy

Formularz kontaktowy