Mączka anhydrytowa

Mączka anhydrytowa

Produkt przemiału anhydrytu naturalnego, którego głównym składnikiem jest bezwodny siarczan wapniowy (CaSO4), w postaci proszku bez zbryleń i zanieczyszczeń o barwie białej lub jasnoszarej.

Zastosowanie


Jako wypełniacz przy produkcji płytek i wykładzin podłogowych PCV, szkła gospodarczego, mas bitumicznych i klejów, w budownictwie do samopoziomujących się wylewek podłogowych oraz w górnictwie do budowy tam przeciwpożarowych, torkretu i pasów posadzkowych. 

Parametry

Woda higroskopijna

max. 0,5%

Woda krystalizacyjna

max. 4,0%

Zawartość CaSO4

min. 90%

Klasa ziarnowa 0 - 0,1 mm

min. 99%

Ciężar usypowy

ok. 1,2 kg/dm3

Rodzaj opakowania


Worki foliowe o wadze 20kg, big-bag, luzem w cysternach.

Warunki transportu i przechowywania


Samochody lub wagony kolejowe zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Przechowywać na paletach w suchych, zamkniętych pomieszczeniach.